Ορθοστάτες (tilt table): Τι είναι και πώς βοηθούν τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση

Οι ορθοστάτες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» που διαθέτουν οι Φυσικοθεραπευτές προκειμένου να επιτύχουν την όσο το δυνατόν πιο ποιοτική όρθια στάση κυρίως σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση (αλλά όχι μόνο), τα οποία δεν μπορούν να ορθοστατήσουν ή να περπατήσουν ή να περπατήσουν σωστά. Πολλές τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης ατόμων με τις παραπάνω παθήσεις περιλαμβάνουν την χρήση ορθοστατών προκειμένου να βοηθήσουν στην επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Kinesio taping

Ένα από τα πλέον δημοφιλή θεραπευτικά μέσα τα τελευταία χρόνια είναι η εφαρμογή kinesio taping,ή αλλιώς κινησιοταινίας. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, η περίδεση ελαστικών λωρίδων σε περιοχές του σώματος που έχουν τραυματιστεί βοηθά σημαντικά στη μυϊκή ενεργοποίηση και στη διαδικασία επούλωσης. Η τεχνική ανακαλύφθηκε από τον Dr Kenzo Kase το 1970 και έκτοτε εξελίχθηκε σε μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες τεχνικές για την επιτάχυνση της επούλωσης και της μυϊκής ανατροφοδότησης.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κινησιοφοβία

Η κινησιοφοβία είναι η κατάσταση στην οποία ένας ασθενής έχει υπερβολικό, παράλογο και εξουθενωτικό φόβο σωματικής κίνησης και δραστηριότητας που προκύπτει από αίσθημα ευπάθειας σε οδυνηρό τραυματισμό ή εκ νέου τραυματισμό. Ορίζεται και ως φόβος της κίνησης εξαιτίας του φόβου για νέο τραυματισμό, με πολλά άτομα που αποφεύγουν τον πόνο να θεωρούν ότι ο πόνος είναι σημάδι σωματικής βλάβης και ότι κάθε δραστηριότητα που προκαλεί πόνο είναι επικίνδυνη και πρέπει να αποφεύγεται. Η κινησιοφοβία εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που υποφέρουν από χρόνιο πόνο (όπως πχ ο πόνος στην πλάτη) και σε άτομα που υποφέρουν από διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις. Η κινησιοφοβία ορίζεται περισσότερο ως υπερβολικός ή παράλογος φόβος κίνησης καθώς, ενώ μια κίνηση μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, εντούτοις στις περισσότερες περιπτώσεις ο κίνδυνος επιδείνωσης ενός υπάρχοντος τραυματισμού είναι ελάχιστος.

 

Η διάγνωση της κινησιοφοβίας πραγματοποιείται μέσα από την κλίμακα Tampa of Kinesiophobia (TSK), η οποία αποτελείται από 17 ερωτήσεις αυτοαναφοράς που θα βοηθήσουν τον γιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή να αξιολογήσει τα επίπεδα του φόβου, της καταστροφής του πόνου και της αναπηρίας και να διαγνώσει το επίπεδο και τη σοβαρότητα της κινησιοφοβίας.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεραπεία του Καθρέφτη - Mirror Therapy

 Η θεραπεία του καθρέφτη (γνωστή και ως Mirror Therapy) είναι ένα είδος απόλυτα εξατομικευμένης θεραπείας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της νευροπλαστικότητας σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο αλλά και για άλλες νευρολογικές, μυοσκελετικές και ψυχιατρικές παθήσεις. Η συγκεκριμένη θεραπεία προωθεί την ενεργοποίηση των κινητικών δικτύων που έχουν υποστεί βλάβη. Η αρχή της θεραπείας του καθρέφτη είναι η χρήση ενός καθρέφτη ώστε να δημιουργηθεί μια ανακλαστική ψευδαίσθηση του προσβεβλημένου άκρου προκειμένου να ξεγελάσει τον εγκέφαλο ώστε να πιστέψει ότι η κίνηση έχει συμβεί χωρίς πόνο ή για να δημιουργήσει θετική οπτική ανατροφοδότηση μιας κίνησης των άκρων. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση του προσβεβλημένου άκρου πίσω από έναν καθρέφτη, ο οποίος είναι τοποθετημένος έτσι ώστε η αντανάκλαση του αντίθετου μέλους να εμφανίζεται στη θέση του κρυμμένου άκρου.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νευροπλαστικότητα και η συνδρομή της έγκαιρης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης

Ως νευροπλαστικότητα ορίζεται η ικανότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος να προσαρμόζεται και να αλλάζει τη δομή αλλά και τη λειτουργία του ως τρόπο απάντησης στη μάθηση νέων πληροφοριών, στην εκμάθηση ή τη βελτίωση κινητικών δραστηριοτήτων ή στην εγκατάσταση μιας βλάβης, μέσω του περιβάλλοντος, της συμπεριφοράς, της σκέψης και των συναισθημάτων. Το νευρικό σύστημα ωριμάζει με την πάροδο του χρόνου. Η σειρά ωρίμανσης των διαφόρων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχεί με την φυλογενετική ανάπτυξη τους, δηλαδή ωριμάζουν με τη σειρά ο νωτιαίος μυελός, ο προμήκης, τα βασικά γάγγλια, ο διεγκέφαλος, ο μεσεγκέφαλος και τέλος ο τελικός εγκέφαλος. Ο Εγκέφαλος ολοκληρώνει τη βασική ανάπτυξή του με τη συμπλήρωση της κυτταρικής διαίρεσης και αποπεράτωση της αγγείωσης και της μυελίνωσης στη νεογνική και τη βρεφική. Η μυελίνωση συμπληρώνεται μετά το 2ο χρόνο της ζωής. Σε ορισμένα μάλιστα τμήματα του εγκεφάλου η μυελίνωση τελειοποιείται μέχρι την ενηλικίωση.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ