Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας

 

 Στις 12 Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ως πνευμονία ορίζεται η λοίμωξη του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος και εντοπίζεται σε έναν ή περισσότερους πνευμονικούς λοβούς στον έναν ή και στους δύο πνεύμονες. Μπορεί να οφείλεται σε μύκητες, μικρόβια ή ιούς ενώ τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι ο βήχας, ο πυρετός, η δύσπνοια, ρίγη, φλέματα και πολλά άλλα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης, η πνευμονία συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιβιοτικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ